Opțiunea de vânzare este mai mare sau mai mică. put option - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Browser incompatibil

De exemplu, o opțiune call păstrată de entitatea care transferă activul poate împiedica contabilizarea ca vânzare a unui transfer de active financiare.

câștigurile pe site- urile de internet zloty tutoriale video de instruire de tranzacționare

Based in Madrid, it dispenses stock options to employees but eliminates the dilution to existing shareholders by buying a call option in the amount of shares given out as compensation. Cu sediul în Madrid, se distribuie opțiuni pe acțiuni pentru angajați, dar elimină diluarea acționarilor existenți de a cumpăra o opțiune call în valoarea acțiunilor dat drept compensație.

o modalitate rapidă de a câștiga bani pe internet strategii pentru accelerarea unui depozit pe opțiuni binare

Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date. Instituțiile trebuie să presupună că investitorii răscumpără o opțiune de cumpărare la cea mai apropiată dată posibilă.

F h şi sunt valori ale distribuţiei normale standard, ele reprezentând probabilităţi ce variază între 0 şi 1. În acest caz   Ct St - X deoarece e-rt ® 1 atunci când t ® 0 iar preţul opţiuni este egal aproape în întregime cu valoarea sa intrinsecă. În acest caz preţul activului suport la scadenţă este cunoscut cu certitudine, iar opţiunea valorează numai preţul acţiunii mai puţin prima plătită. Presupunerea că h ® ¥ este puţin nerealistă, deoarece în realitate h ia valori mai mari decât 3, iar valoarea funcţiei F h va fi foarte apropiată de 1.

Specifies whether there is an issuer call option all types of call options. Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare. Opțiunea de vânzare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mare decât prețul pieței, iar opțiunea de cumpărare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mic decât prețul pieței.

programe reale plătite pentru a câștiga bani pe internet Opțiuni Ananyeva

Dacă la un moment dat există o opțiune call în combinație cu un step-up, un asemenea moment este considerat ca fiind scadența protecției. If an entity holds a call option on an asset that is readily obtainable in the market and the option opțiunea de vânzare este mai mare sau mai mică neither deeply in the money nor deeply out of the money, the asset is derecognised.

Dacă o entitate păstrează o opțiune call a unui activ care este ușor de obținut pe piață, iar opțiunea nu este nici mult în bani deeply in the moneynici mult în afara banilor deeply out of the moneyactivul este derecunoscut.

tranzacționarea pe știri cu diagrame opțiuni cu orice tarif

O opțiune call sau alt contract similar achiziționat de o entitate care îi dă dreptul de a reachiziționa un număr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii în schimbul livrării unei sume fixe de numerar sau al unui alt activ financiar nu constituie un activ financiar al entității. The value of any derivative features such as a call option embedded in the compound financial instrument other than the equity component such as an equity conversion option is included in the liability component.

Valoarea oricăror caracteristici derivate cum ar fi o opțiune call încorporate în instrumentul financiar compus, altele decât componenta de capitaluri proprii cum ar fi opțiunea de conversie în capitaluri propriieste inclusă în componenta de datorie.

strategie de opțiuni binare cu rsi stachastic nou în a face bani online

Un instrument de natura datoriei în care emitentul are o opțiune de cumpărarerespectiv o opțiune de a răscumpăra anticipat instrumentul, cu o dată a rambursării finale de cel mult un an de la data emiterii.

The Bank shall not repurchase any of its own shares or exercise a call option in respect of those own funds instruments and subordinated debt instruments; Banca nu recumpără nicio acțiune proprie și nici nu exercită o opțiune de cumpărare pentru instrumentele de fonduri proprii și titlurile de creanță subordonate; This is the xBlack-Scholes differential equation for call option value.

Răscumpărarea bunului înstrăinat este însă numai o opţiune, o facultate dată vânzătorului, care o poate exercita caz în care vânzarea se desfiinţează cu efecte de la data încheierii contractului, iar vânzătorul redobândeşte proprietatea lucrului înstrăinat sau nu caz în care vânzarea se consolidează, iar cumpărătorul rămâne definitiv proprietarul lucrului.

Acest este ecuaþia Black-scholes diferenþialã pentru valoarea de opþiune de chemare. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Atunci când SKB banka d. The guarantees and warranties are described in more detail in recitals 19 to 26 and the put option in recitals 27 to Garanțiile sunt descrise mai detaliat la considerentele și opțiunea de vânzare în considerentele The fact that postal savings certificates were subject to an option equivalent to a put option did not justify a higher remuneration for their placement.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Apelez sau nu la o firmă de recuperare creanțe?

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

7 mituri despre tranzacționare câștiga bani bitcoins

Propune un exemplu.

Informațiiimportante