Dicționar de opțiuni, opțiune - definiție și paradigmă | dexonline

dicționar de opțiuni

opțiuni de pisică cum să faci bani pe viermi

Răscumpărarea bunului înstrăinat este însă numai o opţiune, o facultate dată vânzătorului, care o poate exercita caz în care vânzarea se desfiinţează cu efecte de la data încheierii contractului, iar vânzătorul redobândeşte proprietatea lucrului înstrăinat sau nu caz în care vânzarea se consolidează, iar cumpărătorul rămâne definitiv proprietarul lucrului.

Opţiunea de răscumpărare nu poate fi stipulată pentru un termen mai mare de 5 ani dacă s-a stabilit un termen mai mare, acesta se reduce de drept la 5 ani. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare are natura juridică a unei vânzări supuse unei condiţii rezolutorii dicționar de opțiuni condiţie ce constă în facultatea pe care şi-o rezervă vânzătorul de a relua lucrul vândut.

strategia ingenioasă a opțiunilor binare unde poți câștiga bani

Vânzarea cu opţiune de răscumpărare produce, în general, efectele caracteristice contractului afectat de o condiţie rezolutorie art. Ca excepţie la regula de mai sus, vânzătorul este ţinut de locaţiunile încheiate de cumpărător înaintea exercitării opţiunii, dacă au fost supuse formalităţilor de publicitate, dar nu mai mult de 3 ani din momentul exercitării art.

Pentru exercitarea opţiunii, vânzătorul trebuie să îi notifice pe cumpărător şi pe orice subdobânditor căruia dreptul de opţiune îi este opozabil şi în termen de o lună să consemneze sumele datorate la dispoziţia acestora, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a exercita opţiunea de răscumpărare art. Când diferenţa dintre preţul răscumpărării şi preţul plătit pentru vânzare depăşeşte nivelul maxim stabilit de lege pentru dobânzi, preţul răscumpărării va fi redus la preţul plătit pentru vânzare art.

Prohibită anterior în scopul înlăturării cametei.

cât câștigă pe o casă 2 Trebuie să câștig bani

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:.

Informațiiimportante