Definirea simbolului

' + pleaseWaitMessage + '

definirea simbolului

Tot ce reprezintă, în mod convențional, sau deșteaptă, prin analogie, o noțiune, o idee, un sentiment. Simbolul străduinților nobile ale părinților noștri a fost Alecsandri. O mamă care cade definirea simbolului genunchi înaintea copilului ei și-l roagă plîngînd este, poate, cel mai mare și mai sfînt simbol de iubire, de jertfă și de durere.

Simbolul de avuție, Plugul binevestitor, Ne aduce bucurie, An de bunuri roditor. Dacă s-ar face aceasta și acei bărbați învățați ne-ar face onoare a ne întreba care e ideea noastră în acest obiect, ne-am mărturisi simbolul credinței noastre literare cam în felul următor. I În definirea simbolului întîlnirii noastre, dv.

Eu, dimpotrivă: adoram simbolul, eram mistic și visam hlamida sacerdotală.

definirea simbolului

Am pictat și eu destule naturi moarte cubice, geometrice Acum gîndesc altfel. II Coșbuc, ca un adevărat artist, a deslușit ceea ce trăiește nedeslușit în inima poporului și i-a dat o formă artistică și toate aceste simboluri încep să vorbească o limbă dureros de tristă, batjocoritor de amară.

definirea simbolului

III Semn convențional folosit în diverse discipline științifice și practice și care reprezintă sume, cantități sau noțiuni. Denumirile conturilor se înlocuiesc în contabilitate printr-un simbol.

definirea simbolului

Fierul se notează în chimie prin simbolul «Fe». Semn care reprezintă o mărime sau o operație matematică.

Începe procesul meu gratuit Autori folosesc simboluri pentru a crea un înțeles mai profund în complot sau caractere, ceea ce adesea indică tema sau mesajul mai mare.

Semn grafic care reprezintă un instrument, un aparat sau o mașină.

Informațiiimportante