Definirea și tipurile opțiunii.

Definițiile inovației[ modificare modificare sursă ] Inovația a fost definită în multe moduri diferite de către diferiți specialiști, fără să existe o definiție general acceptată. În DEX online [1] [2] se menționează că inovația este: "1 o noutate, schimbare, prefacere, sau 2 rezolvarea unei probleme de definirea și tipurile opțiunii sau de organizare a muncii cu scopul îmbunătățirii productivității muncii, perfecționării tehnice sau raționalizării soluțiilor aplicate".

cum să câștigi rapid 700 prin Internet opțiuni binare recenzii ce este recenzii

Dicționarul Merriam-Webster Online [2] [3] prezintă o definiție cu sens larg a inovației: "1 introducerea a ceva nou, sau 2 o idee nouă, o metodă nouă sau un dispozitiv nou". Inovarea este un proces acțiunea de a inovaiar definirea și tipurile opțiunii este rezultatul unui proces de inovare.

Există și opinia că "inovarea" este atât un proces cât și rezultatul acestui proces deci ar fi atât formă activă cât și rezultativăadică există o polisemie a termenului. In sens larg,inovația poate fi și socială în sisteme socialeartistică,în domeniul administrativ,în afaceri,în îngrijirea medicală etc. În sociologie, inovația este definită ca un proces de influență care conduce la o schimbare socială și al cărei efect este respingerea normelor sociale existente și adoptarea unor norme noi.

Manualul OSLO Oslo Manual versiunea 3 din [5] [4] a propus clasificarea inovațiilor în patru categorii: 1 inovația de produs; 2 inovația de proces; 3 inovația de marketing; 4 inovația organizațională. Manualul OSLOrecomandă următoarea definiție conceptuală a inovației tehnice : "O inovație este implementarea unui produs nou sau îmbunătățit semnificativ un bun sau serviciusau a unui proces, a unei metode noi de marketing, sau a unei metode de organizare noi în practica afacerilor, în organizarea locurilor de muncă sau în relațiile externe".

Cerința minimă pentru o inovație este aceea că produsul, procesul, metoda de marketing sau metoda de organizare trebuie să fie noi sau semnificativ îmbunătățite pentru firmă. O inovație de produs este "introducerea unui bun sau serviciu care sunt noi sau îmbunătățite semnificativ în ceea ce privește caracteristicile lor sau utilizările intenționate". Acestea includ îmbunătățiri semnificative ale specificațiilor tehnice,componentelor și materialelor, ale software-ului încorporat, ale atitudinii prietenoase față de utilizatori sau ale altor caracteristici funcționale.

Inovațiile de produs pot utiliza noi cunoștințe sau tehnologii, sau se pot baza pe noi utilizări sau combinații ale cunoștințelor și tehnologiilor existente. Termenul produs se folosește pentru a acoperi atât bunuri cât și servicii. Inovația de proces este implementarea unei metode noi sau îmbunătățite semnificativ de producție de exemplu noi procedee de fabricație sau fluxuri tehnologice sau unei metode noi de livrare.

Rezultatul inovării de proces trebuie să fie semnificativ în ceea ce privește: nivelul producției, calitatea produselor sau reducerea costurilor de producție și distribuție. Inovația de marketing este implementarea unei noi metode de marketing care implică schimbări semnificative ale designului produsului sau ale ambalajului, noi metode de vânzare, de plasare a produsului, de promovare a produsului sau în privința politicii de prețuri. Inovațiile de marketing au scopul de a satisface mai bine necesitățile clienților, urmăresc deschiderea de noi piețe sau o poziționare nouă a produselor firmei pe piață, cu obiectivul de a crește vânzările firmei.

Inovația organizațională este implementarea unei noi metode de organizare în practicile de afaceri ale firmei, în organizarea locurilor de muncă sau în relațiile externe ale firmei. O astfel de inovație urmărește creșterea performanțelor firmei prin reducerea costurilor administrative sau ale tranzacțiilor, îmbunătățirea satisfacției la locurile de muncă și astfel a productivității forței de muncă sau definirea și tipurile opțiunii costurilor de aprovizionare.

Acest tip de inovare pare acum să ofere soluții pentru o dezvoltare organizațională mai durabilă și mai greu de imitat de către competitori.

Tipuri de câmpuri și tipuri de date câmp

Dintre inovațiile în noi metode de organizare în practica afacerilor se pot menționa: codificarea cunoștințelor, scheme de training și educație, managementul lanțului de aprovizionare, producția suplă engleză lean productionsisteme de management al calității. În plus, poate chiar caracterul oarecum nedefinit al noțiunii de inovare organizațională managerială îi conferă o atractivitate sporită în ochii celor ce nu se mulțumesc cu soluțiile facile.

Exemple de inovații organizaționale includ introducerea sistemelor de management al lanțului de aprovizionare, a sistemului de management al calității etc. În opțiuni alimentare general, termenul "inovație organizațională" se referă la crearea sau adoptarea unor idei sau comportamente noi pentru organizație, prin schimbări și adaptări interne ale organizației care inovează Lam,Alice [7] [5].

Pot fi introduse schimbări în strategie, structură, competențe în procese, sisteme de stimulare sau cultura în inovare a organizației,reorganizarea întregii organizații. Între inițiatorii inovației organizaționale manageriale se numără în principal managerii organizațiilor, consultanții în management și reprezentanții mediului academic. Pinchot și R. Pellman [9] : "inovația este atât crearea cât și aducerea în utilizare profitabilă a unor noi tehnologii, noi produse, noi servicii, noi idei de marketing, noi sisteme și noi căi de operare".

Contact Interfața utilizator Interfața utilizatorului din cadrul aplicației mobile include elementul central, unde este posibilă gestionarea sarcinilor zilnice ale reprezentanților de vânzări. Acesta oferă acces la toate informațiile și acțiunile critice legate de vânzări. Opţiuni selectate: lista de sarcini pentru o zi de lucru acces la calendarele angajatilor prezentare generală a performanţei pentru  obiective definite  şi KPI acces la rapoartele relevante pentru companie toate modulele disponibile prezentate în meniu Memento automat despre sincronizarea datelor Memento despre actualizările de sistem Planșa de bord Planşa de bord este locul central unde toate datele cruciale sunt prezentate sub formă de grafice şi widgets. În funcţie de permisiunile lor, managerii pot verifica instantaneu parametrii cheie ai echipei de vânzări.

Una dintre clasificările timpurii ale tipurilor de inovații a fost elaborată de economistul austriac Joseph Alois Schumpeter care deosebește cinci tipuri [10] :a crearea unor produse noi sau îmbunătățirea calității unui produs; b noi metode de producție care se bazează pe descoperiri științifice noi; c noi surse de aprovizionare cu materii prime sau semifabricate; d crearea unor noi piețe; e apariția unei noi forme de organizare industrială care să conducă la crearea unei poziții de monopol.

Compania de consiliere generală în management din SUA Boston Consulting Group BCG apreciază că "inovația este procesul de realizare a unor îmbunătățiri prin introducerea a ceva nou. Acesta poate fi un nou produs inventat,o nouă lege emisă de guvern sau pur și simplu o nouă idee care încurajează gândirea nouă".

Creați un segment de public pentru remarketing Pentru a crea un segment de public pentru remarketing: De asemenea, puteți crea și distribui segmente de public cu interfața API de gestionare. Utilizatorii eliminați din vizualizarea selectată vor fi eliminați, de asemenea, din segmentul de public pentru remarketing.

O ediție recentă a Business Dictionary Dictionar de afaceri [6] [12] definește inovația ca "procesul prin care o idee sau o invenție este transformată într-un bun sau un serviciu, pentru care oamenii vor plăti.

Pentru a fi denumită inovație, o idee trebuie să fie reproductibilă la costuri economice și trebuie să satisfacă o necesitate specifică. Inovația implică aplicarea deliberată a informațiilor, imaginației și inițiativei pentru obținerea unei valori diferite sau mai mari din resurse și cuprinde toate procesele prin care ideile noi sunt generate si convertite în produse utile". Abernathy și Clark [13] au evaluat inovația din perspectiva avantajelor pe care le aduce unei organizații în raport cu concurenții săi, rezultând patru tipuri de inovații: a inovații"arhitecturale" de fond definirea și tipurile opțiunii recombină anumite componente ale unui produs sau proces astfel încât să rezulte o nouă "arhitectură".

Un exemplu de inovație arhitecturală poate fi înlocuirea oțelului cu materiale plastice, în unele aplicații; b inovații de "nișă comercială" care permit crearea de noi piețe prin utilizarea tehnologiei existente; c inovații "regulate" curente care sunt schimbări incrementale, continue ce au efecte cumulative semnificative asupra costului și performanțelor produselor.

Inovații curente de perfecționare continuă au loc în industria automobilelor, a calculatoarelor etc. Apariția definirea și tipurile opțiunii audio CD este, în raport cu banda magnetică, o inovație revoluționară.

Aceste patru categorii de inovații nu sunt strict distincte, ci au granițe fuzzy vagi. Cei "4P" ai inovației permit examinarea spațiului de oportunități pentru inovare. Inovația de poziționare este o schimbare a contextului în care sunt livrate produsele și nu afectează semnificativ compoziția sau funcționalitatea produsului.

De exemplu, introducerea unui produs bine definit pe o nouă piață reprezintă o inovație de poziționare. Trăsătura principală a strategiei de poziționare inovativă a produselor este managementul identităților, prin publicitate, marketing, media și ambalaje.

Inovația de poziționare poate schimba caracteristicile unei piețe existente sau poate crea o piață complet nouă, care definirea și tipurile opțiunii exista anterior. Inovația de paradigmă. Termenul de paradigmă și-a găsit locul în vocabularul managementului organizațiilor în expresii ca "schimbare de paradigmă" sau "ruptură de paradigmă".

Expresiile sunt înțelese, în general, pentru a implica faptul că un sistem tradițional de convingeri -vechea paradigmă- a fost înlocuit cu un nou mod de înțelegere, o nouă paradigmă. Inovația de paradigmă este o schimbare a modelelor mentale de acțiune pentru rezolvarea problemelor asociate cu inovarea unui produs sau serviciu particular.

Exemple de inovații de paradigmă care redefinesc în definirea și tipurile opțiunii radical natura organizației site- ul opțiuni binare recenzii reale politicile de management pot fi: schimbarea practicii de management, înlăturarea stilului autoritar, introducerea stilului participativ, abordări bazate pe echipe.

Un exemplu de inovație de paradigmă este dezvoltarea soluțiilor prin Internet pentru multe domenii, cum sunt activitățile bancare, asigurări, voiaj etc. Există, totuși, o anumită neclaritate în definirea inovației de paradigmă, termenul fiind întrucâtva litigios. Inovații incrementale și inovații radicale[ modificare modificare sursă ] Termenii inovații incrementale și inovații radicale sunt diferențiați frecvent în funcție de gradul de schimbare necesar pentru implementarea inovației, de nivelul de intensitate tehnologică.

Inovațiile radicale de ruptură, breakthrough innovation l. Inovațiile radicale asigură o valoare pentru clienți substanțial mai mare, aceasta din urmă fiind o dimensiune a noutății. Exemple de inovații radicale sunt: laserul, fibrele optice, industria computerelor, radarul etc. Inovațiile radicale de produs descriu un produs a cărui utilizare intenționată, caracteristici de performanță, atribute, proprietăți ale construcției sau utilizare a materialelor și componentelor se deosebesc semnificativ în comparație cu produsele executate anterior.

Astfel de inovații pot implica tehnologii radical noi sau se pot baza pe combinarea tehnologiilor existente în noi utilizări. Inovațiile radicale se caracterizează prin următoarele: a performanța produsului se îmbunătățește de Actualmente, cercetătorii sunt departe de un consens referitor la definiția formală a inovațiilor radicale. Inovațiile incrementale au fost definite de Banbury și Mitchell [18] ca" rafinări și extinderi ale proiectelor stabilite care conduc la beneficii substanțiale de preț sau funcționale la utilizatori".

Crearea și modificarea segmentelor de public

Un produs simplu poate fi îmbunătățit prin utilizarea unor componente sau materiale cu performanțe mai înalte, în timp ce un produs complex, format din mai multe subsisteme tehnice integrate, poate fi îmbunătățit prin schimbări parțiale aduse unuia dintre subsistemele sale. Inovațiile incrementale pot consta și din extinderea liniilor de producție existente, crearea de familii de produse sau extinderea funcțiunilor produselor existente prin adăugarea definirea și tipurile opțiunii funcțiuni complementare.

Inovațiile incrementale au caracter continuu spre deosebire de cele radicale care sunt discontinue și o frecvență relativ mare, în vederea satisfacerii necesităților percepute pe piață, însă asigură firmelor câștiguri mai mici în comparație cu inovațiile radicale. Categoria inovațiilor incrementale include și inovații "imitate", similare cu cele ale concurenților, care sunt noi pentru firmă, însă nu sunt noi pentru piață.

Inovațiile imitate au de obicei o inovativitate tehnologică scăzută și o inovativitate de piață mai redusă. Invenția constă în crearea unei noi definirea și tipurile opțiunii, compoziții sau materii, dispozitiv sau proces. Inovația vizează o aplicare comercializabilă în practică a unei invenții, o integrare a invenției în practica economico-socială.

Dacă invenția este definită ca acțiunea de a imagina, a inventa, a crea ceva nou, sau facultatea de a descoperi ceva, de a crea prin imaginație, inovația se definește în special în economie ca întregul proces care continuă de la emergența unei idei pînă la materializarea sa lansarea noului produsprin cercetare de piață,dezvoltarea prototipului și primele faze de producție.

O invenție nu devine o inovație până ce nu a fost procesată prin activități de producție și marketing și a fost comercializată pe piață. Inovația se caracterizează prin abilitatea de a captura valoare economică din invenție.

Inovația trebuie să fie utilă prin contribuția sa la performanțele firmei sau la satisfacerea necesităților clienților,în timp ce invenția poate să nu fie aplicată în practică. O abordare nuanțată a conceptelor de inovație și invenție aparține lui Edward B. Roberts [22] care consideră că procesul de inovare este compus din două părți: 1 generarea unei idei sau invenții și 2 transformarea acelei idei într-o afacere definirea și tipurile opțiunii sau altă aplicație utilă.

Activități de inovare[ modificare modificare sursă ] Activitățile de inovare sunt acțiunile cu caracter științific, tehnologic, organizațional, financiar și comercial care participă toate la materializarea inovațiilor și implementarea acestora [5]. Activitățile de inovare includ, de asemenea, și cercetarea-dezvoltarea care nu este legată direct de elaborarea unei inovații specifice, dar care urmărește acumularea unor noi cunoștințe în mecanică, cinematică, electromagnetism sau termodinamică, ce vor fi necesare în proiectarea unor sisteme tehnice inovative moderne.

Procesul de inovare include o serie de activități care nu au caracter de cercetare-dezvoltare, cum sunt fazele ulterioare de producție și distribuție a noilor produse,instruirea personalului în privința noilor procese, activități de implementare a inovațiilor, de exemplu noi metode de marketing sau noi metode organizaționale. Surse pentru inovare[ modificare modificare sursă ] Inovarea sistematică începe cu analiza surselor de noi oportunități de inovare.

Drucker,Peter [23] [9] susține că există o serie de surse de inovare,interne și externe firmei.

face bani pe internet lasă- i să vorbească câștigăm euro pe internet

Ca surse interne de inovare ale firmei sau industriei pot fi considerate: Evenimentul neașteptat. Orice succes comercial neașteptat trebuie exploatat de firmă într-o oportunitate de inovare, prin elaborarea unei noi variante de produs sau a unui nou produs care va fi lansat ca viitoare generație. Neconcordanțe între așteptări și rezultate sau între presupuneri și realități pot crea oportunități pentru inovare.

Necesitățile proceselor: îmbunătățirile proceselor pot crea noi oportunități. De exemplu,inventarea linotipului a permis să se tipărească mari cantități de ziare, cu eficiență ridicată în mass media. Schimbări în industrie și în piață: creșterea cererii pe piață sau creșterea industriei deschid noi oportunități de lansare a unor procese de inovare. Dintre sursele externe ale firmei în mediul social și intelectual fac parte: Schimbările demografice în populație, de exemplu în distribuția pe grupe de vârstă, în educație, în ocupații etc.

Schimbări în percepție. Înțelegerea percepțiilor clienților asupra produselor firmelor constituie cheia pentru exploatarea oportunităților. Noi cunoștințe din categoriile invențiilor, brevetelor, know-how etc. Managerii trebuie să analizeze toate aceste surse de noi oportunități.

Joẽl Broustail și Frédéric Fréry [24] au propus alte surse importante pentru inovare,cum sunt furnizorii și clienții, transferul tehnologic de la un sector industrial la altul sau între ramuri industriale diferite, cererile pieței. Nu trebuie să fie ignorate alte surse și metode de colectare a informațiilor și ideilor inovative, ca de exemplu, concurenții, personalul curent al firmei,partenerii de afaceri informații obținute de departamentul Marketing etc.

Metoda cea mai obișnuită de măsurare a inovației se bazează pe utilizarea unor indicatori indirecți: a date asupra cercetării-dezvoltării;b date asupra definirea și tipurile opțiunii de invenție. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare reprezintă un indicator care măsoară o parte a intrărilor inputuri în procesul de inovare,indică resurse cheltuite. Acest indicator este o măsură supraestimată a inovării,deoarece poate include și eforturi de C-D eșuate. Brevetele de invenție reprezintă un indicator obișnuit pentru inovare,care are avantaje remarcabile: ٭brevetele sunt acordate pentru tehnologii inventive,cu perspective de comercializare; ٭sistemul brevetelor de invenție înregistrează sistematic informații importante asupra invențiilor.

Totuși,numărul brevetelor de invenție are și dezavantaje ca indicator al inovațiilor: nu toate inovațiile sunt brevetate ca invenții,iar pe de altă parte, un inventator nu este în mod necesar și inovator,dacă invenția nu este comercializată sau introdusă în producție. Au fost dezvoltați noi indicatori care permit măsurarea directă a inovațiilor:a numărul de inovații; b analiza activităților inovative în firme.

opțiunea este pfi centru de tranzacționare bursă bursieră

Numărul de inovații este o măsură directă a inovațiilor și constituie o abordare "pe obiect", deoarece se concentrează pe inovațiile înseși. Dezavantajul acestui indicator este că tinde să favorizeze inovațiile radicale,față de cele incrementale și exclude inovațiile nereușite.

Următorul tabel conține informații despre tipurile de câmpuri care sunt disponibile. Tip câmp Tip de date din câmpurile disponibile Câmp simplu Conține date care nu se bazează pe o formulă. O singură linie de text, Set de opțiuni, Două opțiuni, Imagine, Întreg, Cu virgulă mobilă, Zecimal, Monedă, Mai multe linii de text, Dată și oră, Căutare Câmp calculat Conține calcule care utilizează câmpurile din entitatea curentă sau din entitățile părinte asociate. O singură linie de text, Set de opțiuni, Două opțiuni, Întreg, Zecimsl, Monedă, Dată și oră Câmp de cumulare Conține o valoare cumulată peste înregistrările referitoare la o înregistrare, sau o valoare peste o ierarhie.

Analiza activităților inovative la nivelul firmelor colectează informații asupra inovațiilor direct de la firme prin analize și interviuri, și constituie o abordare "pe subiect". Această abordare a devenit în prezent metoda standard de colectare a informațiilor asupra inovațiilor din industrie.

Dezavantajul major al acestui indicator constă în faptul că reprezentativitatea rezultatelor depinde de rata de răspuns a firmelor la interviuri. Conform metodologiei EIS,performanțele în inovare sunt caracterizate de 29 indicatori de inovare, repartizați în trei blocuri principale: a Factori motori pentru inovare; b Activitățile firmelor; c Rezultate. Pentru o prezentare rezumativă a performanțelor de inovare naționale,a fost elaborat un Indice de sinteză pentru inovare Summary Inovation Index, SII- în l.

Cu ajutorul definirea și tipurile opțiunii indice sunt sintetizate performanțele de inovare prin agregarea diferiților indicatori pentru fiecare țară într-o singură cifră.

Studiul și cuantificarea performanțelor activităților inovative în unele țări europene au fost realizate de Francesco Bogliacino și Mario Pianta [28] [10] Alte metrici pentru inovare[ modificare modificare sursă ] La nivelul Uniunii Europene au fost introduse și alte instrumente de benchmarking și indicatori pentru evaluarea diferitelor dimensiuni ale inovării în Europa.

Ino-Barometrul este o colecție de opinii obținute sub auspiciile Comisiei Europene, care explorează opiniile managerilor din Europa asupra necesităților companiilor, investițiilor în inovare și rezultatelor obținute. Indicele ICI ierarhizează țările conform cu performanța lor generală și oferă scoruri pe baza unor piloni și subindici care dau o idee generală a performanțelor în domeniile respective.

România este situată pe locul 47 din țări. Inovațiile produse în sectorul serviciilor au un caracter diferit față de cele din industriile primare de exemplu,industrii extractive cât și din industriile secundare fabricație,construcții, utilitățide exemplu prin utilizarea mai amplă a inovațiilor de marketing și a inovațiilor organizaționale. Mai mult, inovațiile în servicii sunt deseori non-tehnologice, adică sunt posibile și fără utilizarea de noi tehnologii.

Această definiție acoperă noțiunile de inovație tehnologică și non-tehnologică în servicii. O definiție utilă a fost propusă de Finnish Funding Agency for Technology and Innovation [14]  :"Inovația în servicii este un concept nou sau semnificativ îmbunătățit de serviciu care este adoptat în practică. Acesta poate fi, de exemplu, un nou canal de interacțiune cu clienții,un nou sistem de distribuție sau un nou concept tehnologic ori o combinație a acestora.

O inovație în servicii include totdeauna elemente reproductibile care pot fi identificate și reproduse sistematic în alte cazuri sau medii Pentru sectorul serviciilor pot fi acceptate următoarele definiții ale inovației de produs,respectiv de proces: Inovațiile de produs sunt servicii a căror utilizare intenționată sau ale căror caracteristici de performanțe diferă semnificativ de cele deja existente.

Introducerea unor servicii complet noi reprezintă inovații de produs. De exemplu, introducerea sistemului de navigație GPS Global Positioning System în servicii de transport reprezintă o inovație de proces. Din cauza finalității comune simultaneității dintre producerea serviciului și consumarea acestuia,distincția dintre inovațiile de produs și cele de proces este mai puțin precisă decât în fabricație; de obicei, inovațiile de produs și de proces coincid în servicii.

Modelul den Hertog al inovațiilor.

Inovațiile în servicii pot implica noi canale de distribuție a produselor, noi forme de interacțiuni cu clienții, noi tehnologii etc.

Pim den Hertog et al [32] [15] a identificat patru "dimensiuni" ale modelului de inovații în servicii: ٭ conceptul de serviciu; ٭ sistemul de furnizare a serviciilor; ٭ noi opțiuni tehnologice. Dimensiunea "nou concept de serviciu" se referă la o nouă idee sau concept de definirea și tipurile opțiunii care sunt noi pe piață,în realitate un nou gen de serviciu.

Exemple din câștigurile prin bitcoin categorie de inovații pot fi :linii aeriene "low-cost" cu costuri mici sau noi servicii de tehnologia informației și comunicațiilor. Dimensiunea "nouă interfață cu clienții".

Modul în care furnizorul de servicii interacționează cu clientul poate fi o sursă de inovație. Clienții sunt deseori foarte implicați în producerea serviciului. Exemple pot include activitățile bancare electronice introducerea de ATM-uri pentru retragerea de bani cashlivrarea de baze de date prin Internet etc.

Pentru a evidenția interacțiunea dintre furnizorul serviciului și clienții beneficiari, cercetătorii francezi P. Eigler și E. Langeard [33] [16] definirea și tipurile opțiunii creat neologismul "servuction" tradus în l. Termenul "servuction" trebuie considerat ca proces de producție creare a unui serviciu în care sunt direct implicați clienții. Dimensiunea"nou sistem de funizare a serviciilor". Noile sisteme de servicii pot necesita,de exemplu, noi structuri organizaționale sau noi competențe ale echipelor.

Un exemplu de inovație care a condus la schimbări în sistemul de furnizare este E-comerțul : acesta poate necesita un "re-engineering" al procesului de afaceri.

idei de a câștiga bani pe internet de la cumpărați opțiunea de vânzare în dolari

Informațiiimportante