Comerciant în comerț, Comerciant | Dictionar juridic (dex)

Comentarii 0 comerciant, persoana fizică sau întreprinderea familială care efectuează în mod obişnuit acte de comerţ, societatea comercială, compania naţională şi societatea naţională, regia autonomă, grupul de interes economic cu caracter comercial, grupul european de interes economic cu caracter comercial şi organizaţia cooperatistă art.

Scoala Profesionala

Statul, judeţul şi comuna nu pot avea calitatea de c. Orice persoană care într-un chip accidental face o operaţiune de comerţ nu poate fi considerată c.

Registrele obligatorii pentru comercianţi sunt: registrul jurnal, registrul inventar şi registrul copier. Acest registru jurnal este deosebit de alte registre ce se obisnuiesc în contabilitatea comercială, dar care nu sunt obligatorii. Acest inventar şi bilanţ le va copia în registrul special pentru aceasta şi le va semna. Toate efectele şi datoriile active trebuiesc evaluate în inventar şi bilanţ după preţul curent la epoca facerii inventariului.

Ea este însă supusă legilor şi jurisdicţiei comerciale pentru toate acţiunile ce derivă din această operaţiune art. Acum, în contextul reglementărilor actuale, mai ales a Codului civil şi a celor din O. Aşa cum am precizat şi în cele de mai sus, în accepţiunea Codului civil actual, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Cum se câștigă bani pe canalul site- ului online exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate, ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri, sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu scop lucrativ [art.

Comerciantul

Se desprinde astfel concluzia că, în comerciant în comerț Noului Codul civil, desfăşurarea unei activităţi organizate şi sistematizate califică această activitate ca având caracter profesional, iar persoana care o realizează dobândeşte statutul juridic de profesionist.

Prin urmare, în timp ce Codul comercial de la consacra autonomia dreptului comercial pe conceptul de fapte de comerţ şi cel de comerciant, Codul civil reglementează sistemul unităţii dreptului privat, pe baza conceptului de profesionist şi cel de întreprindere.

Aşa cum am precizat şi în cele de mai sus, Codul comercial reglementa o listă de 20 de acte juridice, fapte juridice şi operaţiuni economice pe care le califica drept fapte de comerţ.

comerciant în comerț

Cel care săvârşea fapte de comerţ cu caracter profesional, dobândea calitatea de comerciant. Odată dobândită calitatea de comerciant, opera prezumţia, în temeiul art.

comerciant în comerț

Noul Cod civil, deşi consacră o reglementare unitară a raporturilor juridice patrimoniale, totuşi distinge în privinţa participanţilor la aceste raporturi juridice, între profesionişti şi neprofesionişti.

Aşa cum rezultă din cuprinsul art. Astfel cum am precizat şi în cele de mai sus, semnificaţia juridică a noţiunii de întreprindere consacrată de Codul civil este diferită de cea reglementată de Codul comercial.

Comerciant în comerț civil a generalizat conceptul de întreprindere asupra tuturor activităţilor organizate, conferindu-le, astfel, un caracter profesional. Această realitate juridică îndreptăţeşte opinia potrivit căreia exploatarea unei întreprinderi constituie forma juridică a oricărei activităţi pro-fesionale.

Comerciant

Obiectul şi scopul constituie criteriile esenţiale în caracterizarea unei întreprinderi şi, implicit, în stabilirea statutului juridic al celui care o exercită, respectiv a comerciant în comerț în comerț întreprinderii. Astfel, desfăşurarea unei activităţi economice, organizate şi sistematice, cu caracter profesional, în scopul obţinerii unui profit, este proprie activităţii economice comerciale. Aceasta înseamnă că o întreprindere al cărei scop este obţinerea profitului este o întreprindere economică comercială şi, dimpotrivă, o întreprindere având un scop nonprofit, este o întreprindere civilă noncomercială.

Aşa cum s-a remarcat în doctrina de specialitate, profesionist este acela care lucrează într-un anumit domeniu de activitate, pe baza unei pregătiri corespunzătoare. Codul civil consacră semnificaţia juridică a profesionistului, raportând-o la exploatarea unei întreprinderi. Cum s-a arătat şi în cele de mai sus, în funcţie de obiectul şi scopul ei, activitatea desfăşurată în mod organizat şi sistematizat, poate fi o întreprindere economică comercială sau o întreprindere civilă necomercială.

Având în vedere această distincţie, în literatura de specialitate se apreciază în mod judicios că profesionistul care exploatează o întreprindere economică comercială are calitatea de comerciant, iar profesionistul care exploatează o întreprindere civilă, ale calitatea de necomerciant.

Aşadar, în concepţia Codului civil, comerciant este profesionistul persoană fizică sau persoană juridică, care exploatează, în condiţiile legii, o întreprindere economică comercială. Pe bună dreptate, s-a remarcat în doctrină. De altfel, deşi s-au abrogat dispoziţiile Codului comercial relative la comercianţi, numeroase alte acte normative operează cu noţiunea de comerciant persoană fizică cât şi persoană juridică.

Elocvente în acest sens sunt: Legea nr.

  1. Comerciant-vânzător – Scoala de carte si meserii
  2. Comerț - Wikipedia
  3. Ultima actualizare: Sep 23, Scris de Conspecte Team Accesări: 8, Problematica referitoare la comerciant, ca agent economic cu rol hotărîtor în cadrul unei economii de piaţă, este deosebit de complexă.
  4. Plusuri ale unei opțiuni

Interesul practic al noţiunii de comerciant Calitatea de comerciant presupune un anumit regim juridic diferit de cel al necomerciantului.

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. La încetarea activităţii, comercianţii sunt obligaţi să ceară radierea din registrul comerţului. O altă obligaţie priveşte ţinerea evidenţei activităţii comerciale, prin registrele comerciale şi de contabilitate, în temeiul Legii contabilităţii nr. Apoi, comerciantul este obligat să exercite comerţul său în condiţiile unei concurenţe licite, astfel cum prevăd dispoziţiile Legii nr.

Browser incompatibil

De asemenea, comercianţii trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia consumatorilor, reglementate, în principal de O. Tot astfel, aşa cum am precizat în cele de mai sus, noul cod civil consacră anumite reguli speciale aplicabile actelor juridice comerciale.

Pot fi date cu titlu de exemplu dispoziţiile privind reprezentarea art. Categorii de comercianţi Potrivit art.

comerciant în comerț

Tot astfel, art. Potrivit prevederilor art. Din lecturarea textului de lege mai sus reprodus, se observă că sunt supuse înregistrării în registrul comerţului atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice, de unde concluzia că se păstrează în continuare două categorii de comercianţi, comercianţi persoane fizice şi comercianţi persoane juridice.

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:.

Informațiiimportante